23/08/2012

CAMBADOS NO RECORDO: COÑECEU COLÓN SANTO TOME DO MAR?

Cristóbal Colón segué a ser un misterio. Da súa vida, a pesares dos miles de milleiros de páxinas escritas, descoñecemos moitas cousas. Non hai certezas absolutas e sí
moitas incógnitas que aínda non están resoltas. Polo menos para moitos investigadores que dende fai moitas décadas, sosteñen unha orixe do Almirante moi distinto da versión oficial: un Colón galego, da Puntada, no Concello de Poio en Pontevedra.
Cristobal Colón.
Celso García de la Riega, a fináis do século XIX, concretamente no 1892, contemplaba esa posibilidade como consecuencia de ter atopado o seu tío Luis, poeta e correspondente da Academia da Historia, unhas escrituras de aforamento feitas nos inicios do século XVI, do Mosteiro de Poio a Juan de Colón e a súa muller Constanza de Colón. Este feito foi o inicio dunha serie de investigacións, achádegos e debates que, ao longo do tempo, viñeron sucedéndose, con adhesións e controversias, ata hoxe.
Dende 1977 destacan os traballos do capitán mercante Alfonso Philippot Abeledo, nado en Vigo, de pai italiano e nai galega, gran promotor do novo pulo á teoría de Colón Galego. Philippot defende tamén que os nomes que Colón utilizou para nomear as térras recen descubertas son de Pontevedra e da súa provincia, empezando polo San Salvador (Patrón de Poio), seguindo por Punta Lanzada, ata o "Puerto de la Mar de Santo Tomé."
No extracto do Diario de a bordo de Cristóbal Colón, que recolle Philippot podemos ler:
Mércores 19 de Decembro(1492).- esta noche se hizo a la vela para salir de aquel golfo que hace allí la isla de la Tortuga con la Española...) Vido por allí cuatro cabos de tierra y una grande bahía y rio, y de allí vido un angla, muy grande y tenia una población, y a las espaldas un valle entre muchas montañas altísimas, llenas de árboles que juzgó ser pinos, y sobre (la punta o cabo) los "Dos Hermanos" hay una montaña mou alta y gorda al lesueste está una isla pequeña a la cual puso nombre "Santo Tomás' (...) antes de la isla de la parte del oeste hay un cabo que entra mucho en la mar alto y bajo, y por eso le puso nombre "Cabo de Alto y Bajo". Del camino de (cabo) Torres al leste cuarta del Sueste hay sesenta millas hasta una montaña más alta que otra en la mar, y parece desde lejos isla, por un degollado que tiene de la parte de tierra; púsole nombre "Monte Caribata".
Colón
Viernes 21 de Diciembre.- Hoy fue con la barca de los navios a ver aquel puerto; el cual vido ser tal que afirmó que ninguno se le iguala de cuantos haya visto, y excúsase diciendo que ha loado los pasados tanto que no sabe como lo encarecer (...) Púsole nombre el "Puerto de la Mar de Santo Tomé"
Plantexan os defensores da tese de Colón pontevedrés, que este Mar de Santo Torné, é o mar de Cambados e que son tan semellantes os dous espazos na súa configuración, que, como refería o Marqués de Corvera..." ámbalas dúas bahías son tan iguais que se poden superponer".
Polo tanto, o punto central deste plantexamento consiste en que Colón puxo en América os nomes dos espazos que coñecía, e estes non eran outros que os das rías de Pontevedra, Arousa, Vigo... A súa formación tivo lugar nas augas das rías e coñecía perfectamente os nomes das illas, cabos e radas e que nos novos lugares que descubríu,
evocaban.
Fig. 1Santo Tome del Mar Cambados.    Fig2.- Puerto del Mar de Santo Tome. Bahia de Acul.
Estas imaxes forman parte do libro "La identidad de Cristibal Colón" de Alfonso Phillipot Abeledo, 1991.

Alfonso Philippot fai referencia expresa ao feito de que o Pai Freí Bartolomé de Las Casas chama a este porto como de "Santo Tomás", Colón volve a escribir" Mar de Santo Tomé" os días 20, 25 e 30 de Decembro.
Tamén podemos recoller que no Diario no referido ao día 24 de Decembro, podemos ler: quen hobiere de entrar en la Mar de Santo Tomé se debe meter una buena legua sobre la boca de entrada, sobre una isla llana que en el medio hay, que le puso nombre "La Amiga"
Estos feitos que estamos a referir, sucederon na primeira viaxe de Cristóbal Colón, e as coincidencias con nomes e espazos dos nosos litorais, seguiron sucedéndose. Non debemos perder de vista o feito de que tal lugar pareceulle dunha gran beleza, tanto que dixo que "ha loado los pasados tanto que no sabe como lo encarecer y que teme que sea juzgado por manificador excesivo más de lo que es la verdad"... polo tanto un lugar dunha gran beleza, como pasa co noso Santo Tome.
As semellanzas entre o noso Santo Tomé e o seu homónino é singular. Semella que non foi casual a elección do nome.
La Mar de Santo Tome está na Bahía de Acul, na illa de Santo Domingo e Colón
decembro no sen Diario:
"(...} cualquier navio puede entrar sin miedo en él que otros navios que vengan de noche a los saltear, porque, puesto que la boca sea bien ancha, de más de dos leguas, es muy cerrada de dos restringas de piedra que escasamente la ven sobre agua, salvo una entrada muy angosta en esta restringa, que no parece sino que fue hecho a mano y que dejaron una puerta abierta cuanto los navios puedan entrar. En la boca hay siete brazas de hondo hasta el pie de una isleta llana que tiene una playa y árboles; al pie de ella de la parte del oueste tiene la entrada, y se puede llegar una nao sin miedo hasta poner el bordo junto a la peña. Hay de la parte del Norueste hay tres islas y un gran rio a una legua del cabo de este puerto; es el mejor del mundo; púsole nombre el Puerto de la Mar de Santo Tomás, porque era hoy su día, di jóle mar por su grandeza".
En esta transcripción que fai o Pai Frei Bartolomé de Las Casas do Diario de a bordo de Colón, escribe San Tomás en lugar de San Tomé, pero vemos que o mesmo Las Casas, no referido ao martes 25 de Decembro de 1492, rccolle: Navegando con poco viento el dia de ayer desde la Mar de Santo Tomé hasta la Punta Santa (...).
Asimesmo, nas anotacións que Frei Bartolomé transcribe do mesmo Diario, do domingo día 30 de Decembro dése mesmo ano, onde se narra que o Almirante baixara a térra a comer, recolle nunhas liñas máis adiante: (...) Tornóse el Almirante a la carabela y Vicente Yañez, capitán de ella, afirmó que había visto ruibarbo, y que lo había en la isla Amiga, que está a la entrada de la Mar de Santo Tomé, que estaba seis leguas de allí (...)
Co que resulta evidente que o nome foi sempre Santo Tomé e foi vontade e decisión do propio Colón chamarlle co nome do noso Mar a este fermoso espazo da illa de Santo
Arousa...casualidade? O coñecemento do noso litoral e dos seus nomes, sería un punto máis a favor da súa orixe galega.
Hoxe, tantos anos despois daquel 1892 no que don Celso García de la Riega e outros eruditos da época, empezaran coa reivindicación dunha orixe galega para Cristóbal Colón, a incerteza sobre a súa orixe segué igual de vixente que no século XV, e cando un contempla a documentación, os minutarios notaríais da cidade de Pontevedra e as referencias recollidas na documentación do Gremio de Mareantes, así como a toponimia dos lugares que descobre en América, o nome da nao capitana, a Santa María, antes chamada A Galega e feita en Pontevedra nas Corbaceiras, barrio mariñeiro aos pés de Santa María, un non pode menos que pensar que, ao menos, son hipóteses que teñen base para poder seguir adiante. Coñecería Colón Santo Tomé do Mar? Sería galego e pontevedrés coma nos? Agardamos poder sábelo definitivamente algún día, pero dende logo, e con todas as cautelas do mundo, non é nada improbable.
Domingo M. Tabuyo Romero. Licenciado en Historia, Profesor e Escritor.

Ningún comentario: